Det nya Munchmuseet

Signaturbygget «Lambda» uppföres öst om Operabyggnaden, och vill i stor grad grundläggas på pålar i havet.

Med en projekterad livslängd på 200 år finns stränga krav till kvalitet och dokumentation i alla led. Det samma gäller för planläggning, uppföljning och genomförande från alla som är involverade i projektet.