Serviceventil

Rätt systemtryck är nyckeln till en stabil drift i ditt värmesystem. HL Hydronics Serviceventil är en mycket god investering som förenklar din service på ditt expansionskärl!

Kategorier: ,

Beskrivning

Varför är förtrycket så viktigt att kontrollera?

Ett slutet expansionskärl med förtryck kommer succesivt att tappa sitt förtryck på grund av att den komprimerade luften som finns mellan gummiblåsan och kärlets ytterkant diffunderar genom gummiblåsan. Detta innebär att förtrycket i kärlet sjunker och därmed även systemtrycket. Möjligheten att ta expansion minskar också i och med detta.

 

Vanliga misstag

En vanlig åtgärd som vidtas när trycket i systemet sjunker är att man fyller på med färskvatten för att få upp trycket. Detta är fel åtgärd att börja med. Man skall alltid kolla förtrycket först.

 

Best practice

För att kunna kontrollera förtrycket på ett korrekt sätt så måste man kunna stänga/isolera expansionskärlet från systemet och sedan göra kärlet trycklöst på dess vätskesida. När detta är gjort kan man kontrollera förtrycket med en lufttrycksmätare via expansionskärlets luftventil.

 

HL Hydronics hjälper dig välja rätt förtryck

 

Serviceventil tryck

 

Serviceventil system