Det nya Munchmuseet

Det nya Munchmuseet

Det nya Munchmuseet Signaturbygget «Lambda» uppföres öst om Operabyggnaden, och vill i stor grad grundläggas på pålar i havet. Med en projekterad livslängd på 200 år finns stränga krav till kvalitet och dokumentation i alla led. Det samma gäller för planläggning,...