:

Avgasare O2-X

HL Hydronics erbjuder vår egentillverkade avgasare O2-X.

Avgasaren är en helautomatisk vakuumavgasare med hög prestanda, designad för att klara de allt tuffare krav som ställs på moderna värme-och kylsystem. O2-X optimerade installations-, drifts- och serviceförfarande gör att den enkelt och effektivt gör sig av med skadliga gaser i systemet.

 

Tre fördelar med Avgasare O2-X:

  1. Avlägsnar skadliga gaser från ditt system på ett effektivt sätt.
  2. Användarvänlig display som är både stor och tydlig.
  3. Byggd av pålitliga komponenter från Grundfos, Danfoss och Schneider Electrics.

Description

Avgasare O2-X

Pålitlig avgasare med fokus på driftsäkerhet.

O2-X –  ANPASSAD FÖR FRAMTIDENS BEHOV.

Modbuskompatibel som standard, såklart!

Användarvänlig avgasare.

O2-X har inställningar och larm är tillgängliga genom endast två knapptryckningar. Kontinuerlig visning av tryck i systemet samt vilket arbetsläge enheten befinner sig i gör det enkelt att få en god överblick.


Funktionsbeskrivning avgasare O2-X.

O2-X avgasar din systemvätska i ett delflöde och jobbar enligt två programintervall. Ett Uppstartsintervall som är intensivare för att direkt efter anslutning starta och ett underhållsintervall där systemet avgasas kontinuerligt för att bli av med de gaser som oundvikligen tar sig in i systemet och bibehålla syrenivån på en låg nivå.

O2-X är godkänd att använda för system både vatten och glykol (max 35%).

 


Teknisk beskrivning för avgasare

PSF.1412 – Automatiska luftavledare.
Automatisk vakuumavgasning från HL Hydronics typ O2-X för värme- och kylsystem. Uttag för summalarm finns i styrskåpet. Modell med integrerad automatisk avgasning finns att välja.

 


INSTALLATION AV AVGASARE
Vid installation av O2-X startas enkelt initialavgasningen automatiskt
via en knapptryckning. O2-X avgasar sedan systemvätskan
kontinuerligt i en 30-dagarsperiod för att sedan automatiskt övergå
till underhållsavgasning. Underhållsavgasning innebär att avgasning
sker 1 h / dag, 5 dagar / vecka endast vardagar.

GOD ÖVERBLICK OCH ENKEL MENYNAVIGERING
Inställningar och larm är lätt tillgängliga med endast 2 knapptryckningar.
Kontinuerlig visning av tryck i systemet samt vilket arbetsläge enheten
befinner sig i gör det enkelt att få en god överblick.

AVGASARE MED PÅLITLIGA KOMPONENTER
De robusta komponenterna som jobbar tillsammans med ett specialprogram i O2-X’s styrenhet borgar för hög driftsäkerhet och att anläggningen avlägsnar gaser från systemet på ett mycket effektivt sätt över tid.

O2-X är byggd med kvalitetskomponenter från bland annat Grundfos, Danfoss och Schneider Electrics.

DRIFT OCH ÖVERVAKNING
O2-X kopplas enkelt in i DUC för fjärrövervakning och styrning. O2-X kan
enkelt styras och övervakas via ett överordnat system.

Tekniska specifikationer

Tryckklassmax 10 bar
Tryck i anslutningspunkten 0,8 - 4,0 bar
Spänning230V 1-fas
Arbetstemperatur70⁰C Konstant
Höjd750mm
Bredd500 mm (inkl. anslutningar)
Djup210 mm
Vikt24 kg
Anslutning 1 - InloppDN15
Anslutning 2 - UtloppDN15
Anslutning 3 - AutofyllDN15

Dokument